Thứ hai, 21/01/2019 16:39:02

Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại 02 xã Minh Đức và Hoàng Ninh

Ngày đăng: 11-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 10/10, đoàn kiểm tra gồm các thành viên của Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Chi cục Kiểm lâm tỉnh do Thượng Tá Bùi Văn Hưng, Phó Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã với Kiểm lâm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ và phòng chống cháy rừng năm 2018 tại 02 xã Minh Đức và Hoàng Ninh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Minh Đức

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tập trung vào các nội dung như: Công tác tham mưu cho Cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an cấp xã với Dân quân tự vệ và Kiểm lâm; xây dựng và ký quy chế phối hợp giữa các lực lượng theo nghị định số 133/2015/ NĐ-CP của Chính phủ; kết quả phối hợp hoạt động của lực lượng Công an cấp xã với Dân quân tự vệ, Kiểm lâm trong việc trao đổi xử lý thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quốc phòng - an ninh, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tuyển sinh, tuyển quân và tuyển chọn người vào Công an, việc triển khai thực hiện phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và bảo vệ rừng.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND hai xã đã báo cáo công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã với Kiểm lâm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên địa bàn xã mình. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Đức và Hoàng Ninh đã phối hợp với Công an xã tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ các mục tiêu kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa phương trong các ngày lễ, tết, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện các quy định về bảo quản vũ khí trang bị, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hai lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp tổ chức bảo quản, quản lý, sử dụng các loại vũ khí trang bị theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Từ đầu năm đến nay, xã Minh Đức đã vận động nhân dân giao nộp hai khẩu súng bắn đạn bi, một quả lựu đạn mỏ vịt. Tổ chức 02 hội nghị phổ biến các nội dung về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, khoán bảo vệ rừng với trên 60 người tham dự. Xã Hoàng Ninh đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Qua đó đã bắt được 04 vụ buôn bán ma túy, 01vụ bán tiền giả, 12 vụ cờ bạc, 30 đối tượng trộm cắp, 08 vụ đánh nhau gây thương tích và đưa hai đối tượng nghiện hút đi cai nghiện.

Qua công tác phối hợp đã thể hiện tính bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra Thượng Tá Bùi Văn Hưng, Phó Tham mưu Trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã với Kiểm lâm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ và phòng chống cháy rừng của hai xã Minh Đức và Hoàng Ninh đạt tốt. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các ban, ngành thường xuyên phối hợp, nắm bắt tình hình, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch cho tuần tra; tham mưu kịp thời cho đảng ủy, ủy ban nhân dân ban hành các văn bản có liên quan đến tình hình an ninh; trú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực phẩm chất chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xử lý có hiệu quả các tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                                                Nguyễn Hạnh