Thứ năm, 21/02/2019 19:25:49

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động năm 2018

Ngày đăng: 07-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 02 ngày 05 và 06/11, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Việt Yên đã tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động năm 2018. Theo đó, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động năm 2018 được tiến hành theo ba giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển xã, thị trấn vào các trạng thái quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Quá trình diễn tập, các đại biểu được tham quan màn thực binh mở rộng và phát triển lực lượng dân quân ở tình trạng chiến tranh tại sân vận động thôn Trung, thị trấn Bích Động và màn thực binh Trung đội Dân quân chiến đấu bảo vệ làng tại thôn Văn Xá xã Bích Sơn.

Thực binh mở rộng và phát triển lực lượng dân quân ở tình trạng chiến tranh

Trên cơ sở nhiệm vụ diễn tập xã Bích Sơn, thị trấn Bích Động đã xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động 225 người tham gia huấn luyện thực binh, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn ngân sách đảm bảo cho diễn tập; chủ động chuẩn bị nội dung, bố trí thời gian tổ chức luyện tập các nội dung vận hành cơ chế thực binh theo đúng ý định của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức. Quá trình luyện tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động năm 2018 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu và đúng ý định của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập. kết thúc diễn tập, 02 tập thể, 09 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen; 03 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

Đ/c Nguyễn Đức Hiền, UV BTV HU, PCT thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ diễn tập huyện trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập 

Nguyễn Hạnh